Числата от 67-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 1, 29, 26, 30, 36, 7.

II теглене: 9, 24, 48, 1, 6, 13.

---------------------

6 от 42

I теглене: 30, 19, 36, 26, 4, 37.

---------------------

5 от 35

I теглене: 20, 4, 27, 10, 32.

II теглене: 25, 16, 26, 10, 6.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 4, 6.

Печеливши числа: 1, 4, 5.