Министерският съвет актуализира Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в България.

С актуализацията се удължава периодът на паралелно излъчване на наземните аналогови и цифрови телевизионни предаватели. Промяната е насочена към синхронизирането на цифровизацията с процеса на снабдяване на всички лица със специфични социални потребности с декодиращи устройства, при спазване на условията за технологична неутралност. Окончателната дата за преустановяване на наземното аналогово телевизионно разпръскване се определя въз основа на решение на Органа по цифрова телевизия.