След 100 години медузите ще превземат Земята.
Според прогноза на експерти по изменение на климата не по-късно от 90 години глобалното затопляне ще доведе до повишение на нивото на световния океан. Това от своя страна ще е причина повечето от градовете по света да се окажат под вода, а най-често срещаните същества да станат медузите.
Според доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата след 90 години нивото на водата в океаните ще се повиши с повече от метър и голяма част от градовете ще бъдат наводнени.
По думите на учените глобалното затопляне ще доведе до смъртта на 100 милиона души през 2030 г.
В тази връзка в най-скоро време в Стокхолм ще се състои международна конференция, на която учени и членове на правителствени ръководители ще обсъдят тревожната тенденция.