Чалгата продължава да лидира като най-предпочитаната музика сред младежите. Това сочат резултатите от Национално представително проучване "Българската младеж 2013", направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ). Въпреки че през последните 8 години броят на почитателите на ориенталските ритми е намалял с цели 13%, все пак това остава любимата музика на 41% от младите хора в страната.

Чалгата е любима музика на младите хора на възраст 19-25 години – слушат я 45% от тях. На второ място в предпочитанията на тези младежи се нарежда рок музиката (посочена от 25.3%). Поп музиката е на трето място с 16.4%.

40% от младите на възраст между 25 и 30 години посочват, че тяхната музика е поп-фолкът. На второ място и те поставят рок-музиката (21% от тях я слушат редовно). На трето място с 18% е поп-музиката.

И при „най-възрастните млади хора“ - над 30 години, поп-фолкът е фаворит, посочван като предпочитана музика от 33%. Подредбата на музикалните предпочитания в тази възрастова група не се различава съществено от горните две групи. Рок се слуша от 29.3%, а поп - от 18%.

Като негативна тенденция в младежките музикални предпочитания може да се определи свиването на дела на младите, които слушат българска народна музика – от 19% през 2005 година на 6% през 2013 г.

Като цяло прави впечатление тенденцията към разнообразяване на младежките музикални вкусове през последните години, отбелязват от НЦИОМ.

Сред младите на възраст между 15 и 18 години най-популярен музикален жанр е поп-фолкът (слушат го общо 47.5% от тях). В тази възрастова група се слушат още рап - 18.4%, и рок - 17.7%.