Всеки ученик - с персонален код. Идеята е разписана в план към стратегията за отпадащите ученици на министерството на образованието. Целта е да се номерират учениците и така по-лесно да се проследява кой влиза и кой излиза от системата. Това ще намали броят на преждевременно напуснали училище, съобщи Нова телевизия.Освен ЕГН-та всички ученици от 1 до 12 клас да имат индивидуални номера. Идеята е така да може да се следи всичко, което се случва с ученика в училище от началото до края. Или иначе казано, ако дете се премести от едно училище в друго, това да бъде отчетено в специална система.

Така ще стане по-ясно и кои деца са в риск или застрашени от това да отпаднат от училище.

В столичното 31-во училище вече са помисли ли за по-засилен контрол на учениците. За това дали са в час, дали закъсняват и какви оценки имат отговаря електронния дневник. Той обаче е рядкост в училищата.

Пилотният проект на системата може да стартира най-рано от следващата учебна година, в зависимост от европейските средства.