Европейската комисия присъжда днес своята 50-а стипендия за научни изследвания в рамките на европейската докторантура в сферата на промишлеността (ЕДП), съобщиха от представителството на ЕК у нас.

Стипендията в размер на 1,5 милиона евро се отпуска за изследвания в областта на нови антитела, които ще бъдат в състояние да унищожават кръвоносните съдове на тумора, а оттам и самия тумор. Така нареченият проект VAMPIRE (Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection - "туморна резекция на съдово ниво, предизвикана от антитяло медиирани фармацевтични препарати") се ръководи от Бирмингамския университет в Обединеното кралство и от нидерландското дружество за биотехнологии SomantiX със седалище в Утрехт. Научното изследване се подпомага от асоциирани европейски университети, предприятия и изследователски центрове, включително от швейцарския университет за наука и технологии ETH в Цюрих и британската благотворителна организация Cancer Research. Схемата ЕДП е насочена към проекти, в които участват представители на бизнеса и академичните среди от две държави.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: "Радвам се, че сме стигнали до такъв повратен момент от европейската докторантура в сферата на промишлеността — със сигурност няма по-добър пример за междусекторно сътрудничество, което да искаме да насърчим, от това партньорство за борба с рака. ЕДП е чудесна илюстрация на добавената стойност на инвестициите на ЕС за постигане на високи резултати, иновации и конкурентоспособност чрез изграждането на връзки между академичните среди, научноизследователските среди и бизнеса."

Професор Рой Бикнел, който ръководи проекта от Бирмингам, допълни: "Европейската докторантура в сферата на промишлеността е от огромна полза за обществото. Тя дава възможност за продължаването на важни научни изследвания в областта на медицината, за които са необходими значителни финансови средства, като едновременно с това допринася за подготовката на следващото поколение водещи научни работници в промишлената област."

Европейската докторантура в сферата на промишлеността започна като пилотен проект през 2012 г. като част от дейностите "Мария Кюри", за насърчаване на изследователски кариери. Целта на схемата е да предостави на докторантите възможност да натрупат професионален опит в много добри научноизследователски проекти, както и да привлече повече млади хора към научна кариера. За да бъде един проект допустим за финансиране по ЕДП, в него трябва да участват предприятие и академичен партньор от две държави. Тригодишната стипендия по ЕДП позволява на изследователите да работят и в двете държави, в университетски лаборатории и в предприятия под наставничеството на ръководители от частния сектор и от университета. В учебната програма е включено придобиването на умения извън научната сфера, например в областта на предприемачеството, комуникацията и управлението на интелектуална собственост.

Стипендиите по ЕДП ще се запазят под преименуваните дейности "Мария Склодовска-Кюри" като част от новата програма на ЕС "Хоризонт 2020" за научни изследвания и иновации, която започва през януари следващата година.