Видео, качено в сайта за видеосподеляне YouTube, показва как змия сама се поглъща. Змията, която обичайно се храни с жаби, изглежда не осъзнава точно какво се случва, докато се гълта сантиметър по сантиметър и от устата й започва да тече кръв.

Видеото е заснето в зоомагазин, където змията е била пусната на промоция. Струвала е 717 долара. Според някои експерти, змията може да е започнала да се яде сама себе си, защото е болна и объркана, и не е осъзнавала какво върши.