Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на пряк контрол от страна на Кингсбъри Корпорейшън Н.В. върху Сънфудс Холдинг Б.В., Нидерландия, съобщиха от КЗК.

Комисията постанови незабавно изпълнение на решението. Преди сделката придобиващото дружество не осъществява пряко дейност на българския пазар. Придобиваното предприятие е представено в страната чрез "Сънфудс България" ЕООД. "Сънфудс България" ЕООД управлява ресторанти за бързо хранене под марката McDonald`s по силата на договор за франчайзинг. Дружеството осъществява дейност от 19 години и към момента оперира 36 обекта в градовете София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Варна, Бургас, курортите Златни Пясъци и Слънчев Бряг и автомагистрали Тракия, Марица и Струма.

Въз основа на извършеното проучване КЗК установи, че няма пазари, върху които сделката ще окаже въздействие, доколкото придобиващото контрол дружество не осъществява стопанска дейност на един и същ продуктов или свързан пазар с другия участник в концентрацията. Комисията разрешава сделката, тъй като тя няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.