Изследователи от НАСА направиха ново откритие, според което на един от спътниците на Юпитер може да има условия за живот. Tова е Ганимед, най-големият спътник както на Юпитер, така и в цялата Слънчева система.
Ганимед е съставен от скали и огромен океан с ледници. Структурата на небесното тяло е съставена от редуващи се пластове лед и вода, в която има значителни количества сол. Според експертите на НАСА солената вода, в контакт със скалите създават най-важните условия за съществуването на живот.

Учените на НАСА, до скоро смятаха, че океанът с дълбочина няколкостотин километра има само един течен слой, разположен между две ледени обвивки, съответно на повърхността и на дъното. Данните от новото изследване показват, че в океана на Ганимед може да са се развили примитивни форми на живот.

Проучването затвърждава и теорията, че първият слой върху скалистото дъно на океана е вероятно от течна вода, а не от лед.

Ганимед е бил открит от Галилео Галилей на 07 януари 1610г., с помощта на първия телескоп в историята. През 70-те години на XXвек е направено първото предположение за океаните на Ганимед. Диаметърът му е 5268км., което е с 2% повече от Титан (вторият по големина спътник в Слънчевата система) и е 8% по-голям от Меркурий.

Това е единственият спътник в Слънчевата система, който има магнитосфера, както и тънка атмосфера, съдържаща кислород. На повърхността му се наблюдават два типа пейзажи.

Една трета от повърхността на Юпитеровата луна са тъмни участъци, покрити с кратери, чиято възраст достига 4 млрд. години. Останалата площ е заета от млади ярки области. Причината за тяхното възникване не е добре доказана и до днес.