Числата от 66-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 20, 39, 23, 45, 34, 35.

II теглене: 4, 18, 10, 19, 11, 12.

---------------------

6 от 42

I теглене: 9, 7, 22, 19, 33, 32.

---------------------

5 от 35

I теглене: 5, 21, 12, 20, 10.

II теглене: 29, 9, 14, 21, 6.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 2, 4, 8.

Печеливши числа: 3, 2, 7.