“Hашият благороден и доблестен генерал Отело нарежда, щото по случай пристигането на положителни новини за пълната гибел на турската флота всички граждани на острова да участват в общото увеселение - кой чрез танцуване, кой посредством празнични огньове, всеки според своя вкус и наклонност!”

В това съобщение на глашатая от трагедията “Отело” Уилям Шекспир за първи път лансира думата addiction, преведена от Валери Петров като “наклонност”.

В наши дни тя е широко известна като пристрастяване. Ако не беше гениалният стратфордец, как ли днес бихме наричали пороците на съвременния човек – зависимостта от алкохола, кофеина, наркотиците, хазарта, шопинга…?

На 23 април Великобритания и светът отбелязаха 450 години от рождението на великия британец, написал 38 пиеси, 154 сонета и две епически поеми. С тях, освен като изключителен поет и драматург, Шекспир се прославя и като неуморим словотворец.

От 17  245 думи, с които бардът вае в тънки нюанси характери и ситуации, хиляди са измислени от него или употребени писмено за първи път. Приписват му обогатяването на английския език с 1700 до 3000 нови думи, без да бром безсмъртните му изрази и сентенции. Големият оксфордски речник го сочи за автор на 1000 неологизма. Така той придава на словото нов оттенък и смисъл или съвсем противоположно значение.

Ако не откривал нужната дума в английския лексикон, Шекспир смело и често фриволно си я измислял. Обозначавал поновому най-обикновени неща, съединявал несъединимото. Само в “Хамлет” той е използвал близо 600 нови думи. На него Англия дължи днешни термини като “манастир”, “цивилен”, “капитулация”, “характер” и дори “път”.

Шекспир първи използва в пиесите си bump (друсам, подскачам), hurry (бързам), critical (критичен), torture (изтезание), negotiate (преговарям, договарям), champion (боец, герой), gossip (клюка), excitement (вълнение).

Нищо не сродява думи като blanket (oдеяло), lonely (самотен), majestic (величествен), compromise (посрамвам), swagger (перча се), savagery (диващина), amazement (удивление), освен това, че ги е сътворил Уилям Шекспир.

Писателят разтваря широко врати пред живата реч на своята епоха. Той не само ражда думи, но вплита в творбите си такива, които е научил от приятели в кръчмите – литературните клубове на епохата му.

Шекспир словотворецът заимства и префасонира за нуждите си думи от френски и латински език. Създава други чрез представки като un (unlock – отключвам, uncomfortable – неудобен) и en (endeared – ставам мил, скъп). По аналогия с умалителните, завършващи на let, ражда съществителни като усмивчица – smilet. Съставните са му любими – eye-drop (сълза), heaven-kissing (целуващ небето), flower-soft (мек като цвете)…

“Шекспир е безкрайно запленен от възможностите на думите”, пише шекспироведът Даниел Суифт. Впрочем и думата запленен, заслепен (bedazzled) е Шекспирова.

Сред находките на даровития англичанин има странна, неясна и неразбираема за съвременниците му лексика. Има и думи, които завинаги остават само в творбите му. Но около 800 хрумвания на драматурга се знаят и използват в английския език до наши дни. А 10 от тях удивително прилепват на днешния човек и чак не е за вярване, че са на почти пет столетия. (Преводите са на Валери Петров.)

1. Advertising (реклама)

Макар и не в съвременния смисъл, тя съществува в трагикомедията “Мяра за мяра”, доказвайки, че рекламата е стара като света.

Duke: Come hither, Isabel.

Your friar is now your prince: as I was then

Advertising and holy to your business,

Not changing heart with habit, I am still

Attorney'd at your service.

(Князът: Изабела,

духовникът ви се превърна в княз,

но служил ви до днеска с благ съвет,

той в новата си дреха пак остава

служител ваш!)

2. Assassination (убийство с политически мотив)

Трагедиите на Шекспир са пълни с коварни заговори, политически интриги и предатели. От епохата на неговия Макбет до днес думата не е изгубила значението и силата си.

Macbeth: If it were done when 'tis done, then 'twere well

It were done quickly: if the assassination

Could trammel up the consequence, and catch

With his surcease success.

(Макбет: Ако, веднъж извършено, с туй свърши,

добре ще е да се извърши бърже.

Да можеше убийството да впримчи

последиците и да завоюва

със края си и крайния успех.)

3. Belongings (собственост, вещи)

Днес в лондонското метро повтарят натрапчиво: “Не оставайте личните си вещи без надзор”. В “Мяра за мяра” измислената от Шекспир дума е с по-различен смисъл.

Duke: Thyself and thy belongings

Are not thine own so proper as to waste

Thyself upon thy virtues, they on thee.

(Князът: Тез твои дарби не принадлежат

на тебе само, нито ти самият

си тяхна лична собственост, та още

така да се хабите - те за теб

и ти за тях.)

4. Eyeball (очна ябълка)

Шeкспир я създава за пиесата “Бурята” в смисъл на “око”.

Prospero: Go make thyself like a nymph o' the sea:

Be subject to no sight but thine and mine,

Invisible to every eyeball else.

(Просперо: Върви, превъплоти се в морска нимфа

и зрим бъди за себе си и мен;

за другите — невидим! Тръгвай бързо

и се върни веднага! Изпълнявай!)

5. Fаshionable (модерен)

И този съвременен бранш ползва езика на поета:

Ulysses: For time is like a fashionable host

That slightly shakes his parting guest by the hand,

And with his arms outstretch'd, as he would fly,

Grasps in the comer: welcome ever smiles,

And farewell goes out sighing.

(Одисей: Защото тоя свят

като салонен домакин подава

едва-едва ръка на госта, който

си тръгва, а обятия разперил,

политва към пристигащия. Тъй е:

“Добре дошъл” усмихва се широко,

“На добър път” въздиша издълбоко. )

6. Hot-blooded (буен, страстен)

Драматургът съединява две думи - hot и blood, и създава прекрасна метафора в “Крал Лир”. Впрочем cold-blooded (хладнокръвен) също е творение на Шекспир.

Lear: Return with her?

Why, the hot-blooded France, that dowerless took

Оur youngest born, I could as well be brought

Тo knee his throne, and, squire-like; pension beg

Тo keep base life afoot.

(Лир: При нея да се върна?

По-хубаво да се простра пред трона

на буйния французин, който взе

без зестра малката ми дъщеря -

и мен да вземе на конярска плата

за къшей хляб! При нея да се върна?

По-скоро кранта станал бих на тази

лакейска измет!)

7. Lonеly (самотен)

Как ли без Шекспир и неговия “Кориолан” “Бийтълс” биха сътворили хитовия албум Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club?

Coriolanus: I go alone,

Like to a lonely dragon, that his fen

Makes fear'd and talk'd of more than seen

Your son will or exceed the common or be caught

With cautelous baits and practise.

(Кориолан: Макар да тръгвам сам,

като самотен змей, чиято дупка,

на никого незнайна, плаши всички,

синът ви ще извърши чудеса,

ако не стане жертва на лукавство

и подла клопка!)

8. Luggage (багаж, вещи)

Изключително важна дума за днешния пътуващ човек! А е стигнала до нас от трагикомедията “Бурята”.

Alonso: Hence, and bestow your luggage

where you found it.

(Алонзо: А вий върнете тези вещи,

гдето сте ги намерили!)

9. Manager (мениджър, управляващ)

Днес знаем как да наричаме човека, управляващ офиса и чукащ по клавиатурата на компютъра. Благодарение на Шекспир и “Сън в лятна нощ”.

Theseus: Where is our usual manager of mirth?

What revels are in hand?

Is there no play to ease the anguish of a torturing hour?

(Тезей: Уредникът на празненствата, вярвам,

намислил ни е някаква забава.

Къде си, Филострате?)

10. Bedroom (спалня)

От “Сън в лятна нощ” насам в тази дума е вложен и сладострастен смисъл:

Lysander: I mean, that my heart unto yours is knit

So that but one heart we can make of it;

Two bosoms interchained with an oath;

So then two bosoms and a single troth.

Then by your side no bed-room me deny;

For lying so, Hermia, I do not lie.

(Лизандър: “Една душа - едно легло“ бе само

във смисъл, че понеже тъй голямо

е мойто чисто чувство, то аз мога

да легна тук без никаква тревога,

че спейки тъй - любима до любим -

и в недушевен смисъл ще преспим.)