Медицинският университет в Плевен днес обяви прием на студенти
за платено обучение, съобщиха от висшето училище.
Документите на кандидатстудентите ще се приемат от 26 август за
специалност "Медицина" и за бакалавърските програми на
факултетите "Здравни грижи", "Обществено здраве" и медицинския
колеж.
Според закона след запълване на местата по държавна поръчка,
университетите, получили акредитационна оценка между 6.00 и
10.00 да обявят прием за платено обучение, но не повече от 5 на
сто за съответната специалност, поясниха от висшето училище.
В Плевен ще бъдат приети допълнително 10 души за лекари. За
медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти и
помощник-фармацевти местата са 22, шест - за специалностите
"Медицинска рехабилитация и ерготерапия" и "Опазване и контрол
на общественото здраве", а три - за "Социални дейности".
Годишните такси за специалност "Медицина" са 7414,20 лв., за
"Медицинска рехабилитация и ерготерапия" и "Опазване и контрол
на общественото здраве" - 2233,90 лв., за "Медицинска сестра",
"Акушерка", "Медицински лаборант" и "Помощник-фармацевт" -
4165,00 лв. и за "Социални дейности" - 1508,80 лв., уточниха от
университета.