С решение на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД бяха направени промени в ръководството на "БДЖ – Пътнически превози" ЕOOД и в ръководството "БДЖ – Товарни превози" ЕOOД, съобщиха от холдинга.

Новият управител на "БДЖ – Пътнически превози" ЕOOД е Димитър Димитров, а за управител на "БДЖ – Товарни превози" ЕOOД е назначен Георги Друмев. Новоназначените управители са с дългогодишен опит в системата на железопътния транспорт, запознати със спецификата на работата и проблемите в дружествата. Промяната в ръководството се дължи на влошените финансови показатели и качество на услугата в двете дъщерни дружества на "Холдинг БДЖ" ЕАД.