Числата от 65-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 2,17,36,28,15,44.
II теглене: 13,47,45,26,16,28.

---------------------

6 от 42
I теглене: 16,35,25,3,12,10.

---------------------

5 от 35
I теглене: 1,21,18,17,33.
II теглене: 4,30,12,3,32.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 4, 2, 7.
Печеливши числа: 6, 3, 3.