Ако не бъде приета актуализацията на бюджета, според някои сценарии фискалният резерв може да намалее до 2 милиарда лева, заяви финансовият министър Петър Чобанов.

Министър Чобанов участва в днешното заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, на което се обсъжда върнатият за ново обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година. За съжаление през последните години на фискалния резерв беше гледано като на касичка, от която се вадят пари за компенсиране на дефицити, но фискалният резерв трябва своевременно да се попълва, коментира още финансовият министър.

Президентът пита как ще бъдат похарчени парите от допълнителния дълг, който страната ни ще вземе, но тези пари няма да бъдат похарчени в рамките на тази година, подчерта Чобанов и напомни, че част от тези средства ще отидат за попълване на фискалния резерв.

И тъй като президентът поиска да бъде по-ясно разписано в актуализацията на бюджета как ще се изхарчат парите за неотложни и непредвидени разходи, Чобанов коментира, че ако цялата сума за неотложни и непредвидени разходи бъде предварително разписана, няма да може да се поемат действително непредвидени разходи.