Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) гарантира лечението на пациенти с онкологични заболявания в заведенията за болнична медицинска помощ до края на годината, съобщиха от касата.

Във връзка със зачестилите спекулации от страна на лечебни заведения Националната здравноосигурителна каса е изпратила писмо до Районните здравноосигурителни каси, с което да предупредят всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ, които изпълняват дейност "лекарствена терапия при злокачествени заболявания" да приемат пациенти без отказ на лечение. Към момента НЗОК е изплатила на всички лечебни заведения средствата за лекарствена терапия, включително и за онкологични заболявания.