НОИ едва успява да плаща пенсиите при сегашното състояние на системата. Това става ясно от анализ на общественото осигуряване през 2012 г.

Приходите от вноски покрива едва половината от разходите на НОИ. Тази констатация идва на фона на изразеното от управляващите намерение да спрат пенсионната реформа, въведена от ГЕРБ, като спрат увеличението на стажа и възрастта за пенсиониране, което на практика ще увеличи пенсионерите с десетки хиляди и ще натовари допълнително системата.

Неблагоприятната демографска и социално икономическа ситуация в страната – намаляване на броя на населението в работоспособна възраст и увеличаване на пенсионерите, високата безработица и ниското ниво на качествената заетост, както и недостатъчната събираемост на осигурителните вноски, намаляват способността на общественото осигуряване да покрива разходите за поетите ангажименти, се казва в анализа на НОИ.

Застрашена е не само дълготрайната финансова стабилност, но и възможността на осигурителния институт да заплаща пенсиите дори на сегашните им нива, допълват от НОИ.

Един от основните проблеми е, че много от хората излизат в пенсия преди навършването на редовната пенсионна възраст – 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете. Това се случва заради възможността за ранно пенсиониране на работещите при тежки условия и държавните служители, пенсионирането заради инвалидност и др.

По този начин средната възраст на пенсионерите през миналата година е била 56,2 години – 56,5 години за мъжете и 55,8 за жените, посочват от Националния осигурителен институт.

Анализите показват, че възрастта на пенсионерите с новоотпуснати пенсии се увеличава плавно, но въпреки това остава много по-ниска от изискваните за трета категория труд.

Средната възраст на новопенсиониралите се в системата на Министерството на отбраната и МВР през миналата година е била дори по-ниска – 49,7 години.

По-ниска е и средната възраст на новите пенсионери с лични пенсии за инвалидност след трудова злополука и професионална болест – 47,9 години. Малко по-висока е средната възраст на пенсионерите с пенсии за инвалидност заради общо заболяване – 59,9 години.

Условията за ранно пенсиониране на военните и полицаите бяха леко затегнати през последните години, като беше увеличен изискваният стаж за пенсиониране от 25 на 27 години. От тази година беше въведена и минимална възраст за пенсиониране – 52 години за нисшите чинове в армията и 54 години за висшите.

Предложението на управляващите обаче е тези промени да бъдат премахната, въпреки че според НОИ реалната възраст, на която се пенсионират служителите, е много под определената от закона.

Друг проблем е, че се увеличават разходите на НОИ за обезщетения за безработица. През миналата година са изплатени 353,8 млн. лева или с 4,6 млн. лева повече в сравнение с предвиденото. Основната причина за това е увеличаването на безработните – с 364 536 за една година.

Най-много са безработните над 55 години. В същото време най-голямо увеличение на броя на безработните има при младежите до 29 години. Много от младите хора попадат в сивия сектор на икономиката, като работят „на светло“ само епизодично, посочват от НОИ.

На фона на предупреждението на осигурителния институт, което е на базата на анализ на изплатените средства през 2011 и 2012, управляващите увеличиха със 70 лева обезщетенията за майчинство и се зарекоха да увеличат пенсиите от следващата година.

Въпреки тревожните анализи управителят на НОИ Бисер Петков увери от парламентарната трибуна, че НОИ ще има пари за увеличението на майчинските, след като се направят икономии в бюджета.