Окръжният съд във Варна допусна екстрадицията на Ваньо Минков, за да бъде предаден на компетентните власти на САЩ и разследван за измами и банкови престъпления.Преди да обяви решението си първата съдебна инстанция отговори на доводите на тримата адвокати на Минков, според които са налице множеството процедурни нарушения в хода на производството по екстрадиция. А също така и на твърденията на защитниците, че противоречията между Договора за екстрадиция между България и САЩ, ратифициран от нашата страна през май 2009 година и липсата на гаранции от страна на САЩ за съблюдаване правата на обвиняемия са основание за отказ от екстрадиция.

Варненският окръжен съд намира, че доводите на защитата са неоснователни, защото в това производство приложим е Договорът за екстрадиция между България и САЩ и това е договорът, който урежда процедурата по екстрадиция и необходимите за нея документи, съобщиха от пресслужбата на съда.

В решението на тричленния съдебен състав, в молбата на американските власти е посочен и органът, който следва да подаде молбата за екстрадиция - Департаментът по правосъдие на САЩ. Съдът посочва, че в материалите по делото е Нота № 183 на Посолството на САЩ и придружаващи нотата документи: Нотариално заверен Обвинителен акт от 9 април тази година от разширен състав на федерални съдебни заседатели, в който се посочват няколко престъпления, наказуеми с "лишаване от свобода" от 10 до 30 години.

Посочените престъпления - заговор за измама на Правителството на САЩ по телеграфен път и схема за данъчни измами в нарушение на посочени членове на Федералния кодекс, заговор за извършване кражба на чужда идентичност (кражба на лични данни и банкова информация) за неправомерно получаване на данъчни облекчения, заговор за извършване на престъпления срещу САЩ чрез измама по компютърен път.

Сред придружаващите документи са още валидно искане за екстрадицията на българина, клетвени показания на помощник федерален прокурор за северен район на Ню Джърси при Федералното Министерство на правосъдието на САЩ, клетвени показания и на специален агент на САЩ в подкрепа на молбата за екстрадицията и други документи. От цитираните писмени документи за ВОС е безусловно, че престъпленията, за които се иска предаването на българина в САЩ са описани в Договора за екстрадиция между двете държави. Престъпната дейност се е развивала във виртуалното пространство, като в изпратените от САЩ документи се посочени множество начини за извършването й.

Престъпленията, за които е обвинен варненецът са съставомерни и по българския НК, посочва ВОС и за тях е предвидено наказание "лишаване от свобода". Престъпленията не са политически, военни или погасени по давност. За този род престъпна дейност не е предвидено смъртно наказание, а според съда няма риск Минков да бъде подложен в САЩ на насилие, изтезание или нечовешко отношение.

На основание молба за екстрадиция, намираща се в т.30 на Клетвени показание на Помощни федерален прокурор за северния район на Ню Джърси, въз основа на Заповед за арест, издадена от Районен Федерален съд на САЩ от 7 май тази година, Варненският окръжен съд днес допусна екстрадицията на Ваньо Минков. Съдът потвърди и мярката му за неотклонение "задържане под стража" и посочи 7-дневен срок, в който това решение може да се обжалва пред Варненския апелативен съд.