Среден осигурителен доход за страната за месец юни 2013 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2013 г. е 642,24 лв., съобщиха от НОИ.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. е 634,17 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2013 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.