Три свободни места за един първокурсник има в университетите. С други думи броят на кандидат-студентите няма да стигне, за да се запълнят местата във вузовете. Випускът от абитуриенти тази година е 59 000, а броят на местата във висшите училища е 77 000, пише "Труд".

Три свободни места за един първокурсник има в университетите. С други думи броят на кандидат-студентите няма да стигне, за да се запълнят местата във вузовете. Випускът от абитуриенти тази година е 59 000, а броят на местата във висшите училища е 77 000. От всички зрелостници кандидатстват едва половината, дори като се добавят тези, които не са приети от предните години, броят им пак няма да стигне. Да не забравяме, че не всички успяват да издържат изпитите.

"Ако трябва да се пошегувам, този випуск ще ни се види голям през 2015-2016 година, когато броят на зрелостниците ще е около 32 000-35 000", каза ректорът на ЮЗУ проф. Иван Мирчев. Липсата на достатъчно първокурсници обаче пряко ще се отрази върху бюджетите на университетите, тъй като държавата им плаща на брой приети младежи.

"Какво да правим в тази ситуация?! И да скачаме с бънджи от Стамболовия мост, младежи просто няма", каза ректорът на Великотърновския университет проф. Пламен Лекгоступ. Той напомни, че от години университетите поставят въпроса за промяна на методиката на финансиране на вузовете, но без резултат.

Проверка на "Труд" показа, че висшите училища вече са взели мерки да привлекат най-добрите младежи за студенти с атрактивни специалности и качествени програми. Други са увеличили броя на магистърските програми и разчитат на прием на повече чуждестранни студенти. Трети разчитат на водещите си позиции в сферата на висшето образование.