В писмо до кмета на Русе Пламен Стоилов неговият колега в
Гюргево Николае Барбу посочва, че румънската община приветства
издигането на русенската кандидатура за Европейска столица на
културата 2019 и с готовност ще се включи като партньор,
съобщават от русенската общинска администрация.

Съседите от Румъния са готови не само да популяризират
кандидатурата на Русе, а и да бъдат участници в разнообразни
събития, организирани за спечелването на титлата.

Сустановяването на Еврорегион Русе - Гюргево "Данубиус", посочва
румънският кмет, сътрудничеството между двата града надхвърля
езиковите граници на националната идентичност и създава
единство, характеризиращо се с отличителни черти и общи цели.