Числата от 64-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 34,32,46,27,14,10.

II теглене: 11,14,15,23,34,45.

---------------------

6 от 42

I теглене: 27,17,6,19,39,42.

---------------------

5 от 35

I теглене: 12,14,3,34,13.

II теглене: 20,19,3,13,28.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 1, 7, 9.

Печеливши числа: 5, 8, 2.