Нашите усилия са насочени максимално да облекчим работата на полицаите, за да могат те да се концентрират върху основните си дейности. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Васил Маринов пред БНР.

Имах възможност да проведа среща с шестте синдикални организации в МВР и те представиха част от най-тежките и наболели проблеми, които могат да бъдат решени. По проблемите, които могат да бъдат решени с организационни мерки – там вече сме предприели необходимите стъпки. За част от другите искания на синдикатите, е необходим значителен финансов ресурс. Помолил съм да се направят разчети, каза Маринов.

Той уточни, че СОД няма да бъде закрита, а ще бъде преструктурирана и ще бъде преустановена търговската дейност. Понастоящем СОД охранява два типа обекти - по договор и служебни. Тези, които са по договор са около 50 хиляди. Служебните обекти на МВР са около 30 хиляди. Тази дейност няма да бъде закрита, ще бъде запазена, но ще бъде насочена към охрана на обекти, които са на ведомството. Няма да бъдат съкратени хора, те ще бъдат пренасочени към охраняването на обектите на министерството. Създадена е работна група, която да излезе с предложение за преструктурирането, уточни още веднъж зам.-министърът.

Няма решение за закриване или приватизация на почивните бази на МВР, заяви Маринов. Това е безспорно социално право за работещите в министерството, но не всички се ползват от него. 9000 служители са се възползвали от това право през миналата година, което прави една пета от служителите на МВР. Идеята ни е, ако синдикатите се съгласят, всеки един служител да получава годишна сума за почивка. Потози начин служителят ще реализира това си право всяка година, допълни още заместник-министърът.

Той уточни, че ведомството няма да се занимава с несвойствени търговски дейности и поради тази причина ще се търсят възможности за прекратяването на дейността или преструктурирането на фирмите към МВР - Безконтактни мултиплексорни вериги /БМВ/, Проинвекс и Радиоелектронни системи /РЕС/. Юристите на МВР ще анализират как да стане това. Проинвекс и РЕС са на загуба, единствено БМВ отбелязва печалба – уточни зам.-министърът. Маринов посочи, че заповедта на вътрешния министър Цветлин Йовчев за спиране на даренията включва и тези от дружествата на МВР. Той напомни, че бюджетът на министерството е 1 млрд. лева. Имаме си бюджет, въпросът е как се разпределя той, заключи Маринов.