Общият размер на печалбите в игрите на Български спортен тотализатор ще достигне над
3 800 000 лева за следващия 64 тираж. Днес печелившите комбинации не бяха уцелени
и така за 11 август в първо теглене на 6/49 ще се натрупа сумата от 421 000, а във второ
теглене 3 273 000 лева. Размерът на печалбата в играта 6/42 се очаква да достигне 142 000
лева.

Комбинацията от числа в играта 6/42 в днешния тираж бяха 4, 12, 34, 35, 39, 42. Джакпотът
в играта 6/49 продължава да се увеличава за радост на тото-късметлиите. Печелившите
числа в първо теглене днес бяха 10, 13, 29, 36, 41, 48, а във второ – 10, 16, 25, 40, 41,
46. Постъпленията в най-старата игра възлизат на 857 234 лева, а броят на подадените
квитанции беше 328 356.

Печелившите числа в първо теглене на 5/35 бяха 7, 14, 15, 22, 33, а във второто 3, 14, 17,
27, 28. В играта Тото Джокер бяха изтеглени позициите 7, 1, 2 и цифрите 8, 0, 7.

Голямата награда в играта „Втори ТОТО шанс“ - 10 000 лева беше спечелена от късметлия
в град Кюстендил.