Едва 50% от капацитета на изградената газоразпределителна мрежа в България се използва за пренос на природен газ до домовете. Според оценка на газоразпределителните дружества, които притежават лицензии за тази дейност, мрежата позволява транспортиране на два пъти по-големи количества синьо гориво, както и присъединяване на четири пъти повече потребители.

Към момента капацитетът на инфраструктурата за пренос е 960 милиона кубически метра природен газ годишно. По данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2012-та продажбите на синьо гориво от всички газоразпределителни дружества в страната достигат до 482 милиона кубически метра.

Незадоволителното състояние на газификацията и пропуснатите заради това ползи на национално ниво се дължат на липсата на стратегия за насърчаване развитието на сектора. Ако се използва целия потенциал на инфраструктурата, показателят “изградена мрежа на потребител” би се понижил от 50 до 11,5 метра. Това означава 4,3 пъти по-ниски разходи за изплащане на направените мрежови инвестиции. Цената за разпределение пък би намаляла двойно поради два пъти по-голямото количество на транспортиран природен газ.

При достъп до газоразпределителната мрежа на близо 10% или 293 хиляди домакинства, само 2,1 % от жилищата са газифицирани. Данните показват, че причината се корени не в липсата на изградена инфраструктура, а в предпочитането на високо технологичната и по-скъпа електрическа енергия. По данни на Евростат за 2012-та цената на електрическата енергия за бита в България е 70,6 евро за мегаватчас, а на природния газ – 41,17 евро за мегаватчас.