От януари 2014 година ще бъде въведен режим на касова отчетност на данък добавена стойност (ДДС), съобщи зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. Това е част от мерките за намаляването на междуфирмената задлъжнялост, предлагана от правителството.  Новото е, че фирмите ще внасят дължимия ДДС едва при получаване на плащане по извършена от тях поръчка. Компаниите обаче не трябва да са регистрирани като рискови от данъчните служби, както и да не им е издаван ревизионен акт и да нямат изискуеми публични задължения.

По този начин ще бъде подобрена ликвидността на малките и средните предприятия, тай като те няма да дължат ДДС без да са получили плащане, коментират от финансовото министерство.

Този режим е предвиден като възможност в европейската директива за ДДС, приета преди броени месеци. България вече работи по една от опциите, предвидени в европейското законодателство – обратното начисляване на ДДС, което също ще бъде въведено в нашата данъчна практика до месеци.

Зам.-министърът на финансите направи и коментар относно просроченото ДДС – към 1 август размерът му е 226 млн. лева. На тези средства се дължат лихви и Министерството на финансите се опитва да изчисти тези задължения.

Към тази сума обаче има и текущ данък, чиято стойност обикновено е в рамките на 400- 450 млн. лева. През юли са възстановени 563 млн. лева – текущ и забавен данък, допълни още Петкова.