Министерството на културата стартира информационен сайт за кандидатстване за инициативата "Европейска столица на културата" – 2019 България, съобщиха от МК.

Министерството на културата в качеството си на координационен орган за конкурса за избор на български град за "Европейска столица на културата" – 2019 България и в изпълнение на Решение № 28 на Министерския съвет от 16 януари 2013 г., стартира уебсайт с информация относно процедурата за кандидатстване и избор на български град, на който да бъде присъдено званието "Европейска столица на културата" – 2019 България.

Интернет страницата съдържа актуална информация за инициативата на ЕС "Европейска столица на културата" и за процедурата за избор на български град, който ще има честта и задължението да представи българската култура в рамките на престижната европейска инициатива през 2019 година.

Структурата на сайта е разделена на следните основни тематични раздели. В първия раздел е представена историята на инициативата на ЕС "Европейска столица на културата" и ползите, които осъществяването й носи за градовете, които са били нейни домакини. Във втория раздел е описана подробно процедурата за кандидатстване и за избор на "Европейска столица на културата", етапите на подбор, състава на журито за подбор и най-важните дати, свързани с процедурата. Третият раздел дава насоки за критериите за избор на "Европейска столица на културата" и целите на инициативата. Описани са както правилата за мониторинг и за финансиране на града, така и условията за получаване на паричната награда, която се връчва от Европейската комисия в памет на Мелина Меркури. В четвъртия раздел се дават кратки описания на програмите, осъществени от предишни "Европейски столици на културата", както и плановете и намеренията на градовете, определени през настоящата и следващата години за "Европейски столици на културата". В последния раздел са систематизирани отправените към настоящия момент въпроси от градовете-кандидати в България относно процедурата за кандидатстване.

Интернет адресът на уебсайта на Министерството на културата за инициативата на ЕС "Европейска столица на културата" е: http://www.ecoc2019bulgaria.eu