80% от парите от Фонда за бедствия е изразходван и до края на годината остават само 20%. Това се разбра след първото заседание на новите членове на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, която всъщност разпределя средствата от фонда.

Заложените средства във Фонда за бедствия и аварии за тази година са 70 млн. лв. Още по време на служебното правителство стана ясно, че парите за бедствия и аварии в държавния бюджет са на привършване. Тогава се заговори, че във фонда има налични 24 млн. лв. Днес Междуведомствената комисията все решения, с които ще се помогне с над 400 000 хиляди, с които ще бъдат удовлетворени молбите на над 112 домакинства.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, който е и председател на комисията посочи, че решенията, които са взети в голяма степен ще подпомогнат на първо място хората в Перник и околността. Разглеждането на такива молби продължава и на следващите заседания, комисията ще продължи да търси възможност да помогне на хората, пострадали тежко от земетресението и не могат сами да възстановят щетите от него. Критериите, от които се е водела комисията са няколко: да се възстановят тези сгради, които конструктивно създават опасност да се живее в тях, за които има предписания. На хора, които са в неравностойно положение увреждания, с трайни увреждания и самотно живеещи.

"Давам си сметка, че не можем в пълна степен да направим всичко, което бихме искали да направим, поради ограничения бюджет на комисията. До момента с това решение са изразходени около 80% от гласувания бюджет. Така, че ще продължаваме да търси всички възможности и всички форми да направим най – необходимото и да подпомогнем наистина хората там където има нужда", каза министърът.

Той посочи, че от тук нататък е необходимо много внимателно и точно да се приотизират разходите в следващите месеци. Така държавата няма възможност да помогне на всички. Парите необходими, за да се помогне на хората в Перник и за възстановяване на сградения фонд, който е и тяхна собственост, са в порядъка на около 25 млн. лв. "С днешното решение считам, че останаха малко над 13 млн., т.е. необходими са още 12 млн. лв., разбира се след съответната оценка, може да е малко по – малко или малко повече", каза кметът на Перник Росица Янакиева. Тя посочи, че много от отказите са пълни и те са обжалвани, така сега са в съда и все още не се знае дали и кои от тях ще се върнат отново в комисията.