Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще решава днес дали да отнеме лицензите на електроразпределителните дружества. Процедурата бе открита преди месец с мотива, че EVN, ЧЕЗ и ЕНЕРГО-ПРО дължат на Националната електрическа компания близо 350 милиона лева. Според трите дружества средствата са прихванати законно като компенсация за скъпата зелена енергия.

На 23-ти април EVN-България внесе в НEК предложение как да бъде уреден съществуващият търговски спор между двете компании за невъзстановените разходи на EVN, произтичащи от задължението за изкупуване на енергия от възобновяеми енергийни източници. По този начин EVN започна преговори с НЕК, които да доведат до взаимоприемливо решение по спора.

Предложението е изпратено и до ДКЕВР. В писмото ЕVN поиска и отлагане на откритото заседание на Комисията, насрочено за днес, за да може да се запознае с предоставените от НЕК на 7-ми април нови доказателства.

И дружеството ЧЕЗ предложи на НЕК постигане на споразумение за уреждане на спорните въпроси. Въпреки предприетите действия, от НЕК настояват възстановяване на средствата, а енергопреносните дружества категорично отказват да го направят. Те приемат прихващането на парите за нормална търговска практика и твърдят, че благодарение на тези средства успяват да изпълняват функциите си.