Числата от 34-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 26, 7, 17, 34, 23, 42.

II теглене: 29, 31, 41, 35, 23, 48.

---------------------

6 от 42

I теглене: 41, 31, 8, 29, 17, 14.

---------------------

5 от 35

I теглене: 11, 8, 24, 22, 17.

II теглене: 16, 23, 7, 32, 21.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 1, 8.

Печеливши цифри: 4, 9, 0.