Докато не се осигури възможност на всички правоимащи лица да се снабдят с декодиращи устройства, аналоговият сигнал няма да бъде прекъсван. Това каза зам.– министърът на транспорта Георги Тодоров.

Цифровизацията по отношение на ТВ ефир стартира на 1 март, когато започна съвместното излъчване на цифров и аналогов сигнал. Според Плана за цифровизация на 1 септември трябва да бъде изключен аналоговия сигнал и да се излъчва цифров.

До момента са избрани изпълнители за снабдяване за декодери за едната половина от страната, където хората могат да се възползват от безплатната помощ. За около 86 000 лица от Югоизточен, Югозападен и Свереноцентрален регион в столицата трябва да приключи обществената поръчка за доставка и разпространение на декодери. На 13 август предстои отваряне на офертите, срокът за подаването им изтича на 12 август.

Няма да допуснем по никакъв начин правоимащо лице, в който и да е един район да няма възможност да се снабди с декодиращо устройство, в същото време да му бъде преустановен аналоговия сигнал, обясни зам.–министърът.

Комисията, която ще действа, ще оценява и класира участниците в тази процедура, ще съблюдава стриктно всички срокове, правила и условия, няма как да бъде ограничавано и правото на обжалване. Така не е ясно кога ще приключи процедурата с решение и към момента никой не може да каже.

"Когато вече имаме ясно в органа по цифровизация, който е определен с решение на МС, ще се съберем, ще видим коя е датата, ще дадем достатъчно разумен срок на определените изпълнители, в случай, че няма обжалване да заредят на териториите на съответните райони с декодиращи устройства, да осигурим възможност на гражданите да се снабдят с тях и едва тогава ще се пристъпи към преустановяване на аналоговия сигнал. Графици именно в рамките на органа всички членове ще се опитаме в максимално кратки срокове в рамките на няколко дни да бъде преустановен сигнала", каза зам.-транспортният министър. Той посочи, че няма дебат, в който да коментират месеци или "някакви разтегливи графици за преустановяване на аналоговия сигнал".

Когато бе попитан конкретно от 1 септември ще има ли прекъсване на аналоговия сигнал, Георги Тодоров каза: "Няма да бъде преустановен аналогов сигнал никъде. В рамките на органа с оглед хода на тази обществена поръчка, която тече в момента, с оглед нейното приключване, органът ще се събира дори и извънредно, независимо, че е август месец, за да вземе адекватно решение, с цел да не се преустановява аналогов сигнал някъде, където няма възможност за преустановяване на правоимащи лица с декодиращи устройства".