България плаща едни от най-високите цени за дизел в Европа. Горивото е далеч по-евтино в някои от останалите страни на ЕС. Страната ни е един от най-масовите потребители на дизел и това определя ценообразуването. Сред 27-те страни членки на ЕС и Хърватия дизелът е средно със 7.5% по-евтин от бензина. Нещо повече, той е с над 23% по-евтин, в сравнение с бензина в страни като Холандия и Франция. Верни на традицията ситуацията на петролния пазар у нас винаги да е различна от тази в останалите страни членки, дизелът у нас не само, че не е по-евтин, но дори се отличава с втората най-голяма премия над бензина в ЕС. Бензинът у нас, при средни нива от 1.336 евро за литър, е с 1.84% по-скъп от дизела при ниво от 1.361 евро за литър. Така разликата е по-малка единствено от тази във Великобритания, където бензинът е с 2.8% по-скъп, в сравнение с дизела. Едно сравнение сочи, че в началото на май бензинът е бил само с един евроцент по-скъп, в сравнение с дизела. Определено можем да определим дизелът у нас като скъп, дори и по отношение на абсолютната му стойност (не само въз основа на сравнение с доходите в различните страни, където сме на последно място). Средната цена на дизела у нас е при ниво от 1.361 евро за литър, на фона на 1.4178 евро за литър средно в ЕС.