Три пъти са намалели подслушванията в сравнение с декември 2012 г. Това каза на пресконференция министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев.
Йовчев уточни, че към 2012 само ГДБОП са подслушвали повече, отколкото сега всички взети заедно.
Директорът на ДОТО Цветан Китов заяви, че ще има промяна в прилагането на СРС. Първата мярка е създаване на регистри за контрол на използването на технически средства за СРС – всички СРС ще бъдат вписвани и номерирани. Въвежда се ред за съхранение и използване на техническите средства за прилагане на СРС. Това гарантира, че във всеки момент ще може да се знае къде са СРС, обясни Китов. Друга мярка е изготвяне на инструкция, която регламентира отчетността и контрола на тази дейност. Ще бъде въведен и регистър за контрол на СРС.
Предвижда се и регламентиране на реда за използване и съхранение на мобилната техника за контрол на GSM комуникатори. Предвижда се създаване, съхранение, отчитане и архивиране на логфайловете; документиране на режима на работа на мобилната техника; контрол и документиране маршрута на движение на мобилната техника и съотносимата към него информация за GSM клетките.