Българинът не е променил през вековете стереотипите си за роми и евреи. Това показват анализи на поговорки и пословици, които е изследвала етнологът Лина Гергова.

Проучванията си тя представи в доклада "Образи на другостта: етнически стереотипи в българските традиционни пословици и поговорки" на кръгла маса "Фолклор, разказване, религиозност", организиран от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Гергова нарича тези поговорки и пословици етнически, защото тяхната по-важна функция изглежда да определят етнически "чуждия" и да го различават от нас. Етническите стереотипи като устойчиви културно формирани категории, намерили израз в езика, често се основават на такива кратки и постоянни форми като пословиците и поговорките, смята етнологът.

В доклада си Лина Гергова отбелязва, че ромската, турската, гръцката и еврейската общности са най-често срещаните в българските традиционни поговорки и пословици. По думите й повечето от стереотипите са съхранени във времето, други са отпаднали.

Лина Гергова цитира виждането на проф. Албена Георгиева, че чуждото е отрицание на представата за ред, а отношението към чуждия е негативно и дисквалифициращо.

Тя посочи, че най-богати са архивите по отношение на ромите. Според поговорките и пословиците те са определяни като "подмазващи се, бедни, но пък музикални, непредвидливи, шумни".

Друга етническа общност, споменавана често в традиционните поговорки е турската. Турчин заменя определението "мюсюлманин". Те са представяни като жестоки, каза Гергова и добави, че повечето от поговорките за турци вече не са популярни. Почти не са се запазили стереотипните представи за този етнос, които съдържат традиционните текстове, посочи ученият.

Гърците, според българските поговорки, са определяни като алчни, обясни ученият. Образът на гърците не е разгърнат, посочи Гергова. По думите й обаче стереотипните представи за търците са се запазили.

Четвъртата етническа общност, която се споменава в традиционните текстове е еврейската, каза Гергова. Интересно е, че българите са наричали евреите чифути. Според поговорките те са скъперници. Основните послания са запазени, стереотипният образ не се променя, само се надгражда, посочи Лина Гергова.

Според нея това са значимите "други" за българското традиционно мислене, защото с тях българинът е осъществявал всекидневен контакт.

Гергова обясни, че за арменците, които също са голяма общност в страната, почти няма поговорки, а в съществуващите липсва отрицателната оценка. Най-известният образ е на "арменския поп".