Националният осигурителен институт стартира изпълнението на проект, в който ще бъдат включени общо 388 служители на НОИ от цялата страна, а изпълнението му ще продължи 12 месеца.

Проект е "Професионално развитие за оказване на по-качествени осигурителни услуги" по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съобщиха от НОИ.

В рамките на проекта ще бъдат предприети стъпки за повишаване административния капацитет на института, като част от държавната администрация. Основните му цели са насочени към повишаване компетентността на служителите за оказване на по-качествени и ефективни осигурителни услуги за гражданите и бизнеса и създаване на нов тип култура на обслужване. Сред включените в него дейности са обученията по комуникативни умения за работа с клиенти и обученията за професионално развитие с акцент върху е-услугите.

Проектът "Професионално развитие за оказване на по-качествени осигурителни услуги" се реализира по Договор № ЦА12-22-10/27.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата му стойност възлиза на 89 920 лв.