"Информационно обслужване" се забави с публикуването на годишният си отчет за миналата година. От него обаче е видно, че дружеството е на загуба в размер на 2,5 млн. лева за 2012 година, което не се е случвало досега в историята на компанията".

Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по БНР във връзка със смяната на ръководството на "Информационно обслужване". "Освен това предишното ръководство не е показало визия воля да промени основната ситуация в дружеството. Например, всички реформи могат да се обосноват само със съкращаване на персонал, което не води до подобряване на производителността или до ръст на приходите. Реформите са механични и няма никакъв устойчив резултат. В същото време обаче има сериозен недостиг на квалифицирани кадри по текущи проекти", каза той.

"Бизнес планът, който е приело предишното ръководство се нуждае от сериозни корекции по отношение на заложените цели и планирани приходи. Още през месец март трябваше да се актуализира бизнес планът, защото е станало ясно, че няма да бъдат реализирани приходи от основни договори за 2 млн. лв.", добави Папазов. По отношение на новото ръководство министърът заяви: "Аз разчитам и залагам на хората с ръководен и експертен потенциал, които да ги наследят. За председател на Съвета на директорите е избран Георги Добров, който е заместник - ресорен министър, така че той е с дългогодишен опит на ръководни позиции в цялата администрация на министерството. Изпълнителният директор Николай Недялков има доказан опит в ръководенето на проекти. Г-н Мехмедов идва също от ИТ средите. Александър Петров е дългогодишен член на ЦИК. Красимира Стоянова е главният юрист на министерството. Тя е единствената от старите членове".

Според Папазов е имало изтичане на ноу-хау при старото ръководство: "Много от добрите специалисти, за което аз не обвинявам старото ръководство, защото заплатите не са толкова високи, и хората търсят по-доходоносна дейност, но са съкратени доста специалисти през годините. Съкратени са заради това, че са намалявали приходите и съответно се е търсел някакъв вариант за оптимизация на разходите". Във връзка с евентуални обвинения, че смяната е политическа и с цел някаква манипулация на предстоящите избори, министърът коментира: "Това е последното нещо, което аз лично търся. Много по-важно за мен е какво ще се случи с "Информационно обслужване", защото това е една изключително важна фирма, която поддържа почти всички регистри на съдилищата. Също така в България има огромна нужда от изграждане на системен интегратор на електронното правителство, каквато практика има в Австрия и Естония. Това е мястото в бъдеще на "Информационно обслужване". Трябва да се разчупи схемата, по която работи – главно да се търсят държавни финансирания с поръчки на държавни ведомства".

По отношение на отлагането на цифровизацията министър Папазов заяви: "На 15 юли получихме одобрение на мярката за снабдяване с декодери на населението, което получава помощи. Става въпрос за около 210 хил. души. Едната поръчка, която беше проиграна преди това одобрение е за 120 хил. души и там се раздават декодерите. До 12-ти е втората поръчка. Надяваме се в рамките на около седмица да приключим и с втората поръчка, което ще позволи да раздадем в срок декодерите, защото в момента раздаваме ваучерите. От тук нататък остава да се уточни точният график, по който ще се изключва, т.е. не става дума за отлагане на цифровизацията, а за обсъждане на един график за поетапно изключване, който ще бъде обсъден от органа по цифровизацията. Ние дори с риск стартирахме процедурата преди одобрението на мярката, което съкрати сроковете, така че ние всичко възможно сме направили, така че не правим никакво нарушение", каза Данаил Папазов.

Съставът на Съвета на директорите на "Информационно обслужване" е променен на 22 юли след общо събрание на акционерите и по искане на принципала на дружеството - Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Освободени са четирима членове на Съвета на директорите - проф. Михаил Константинов, Ивайло Филипов, Валери Борисов и Ваня Големанска, а на техните позиции са назначени Георги Тодоров, Александър Петров, Гюнай Мехмедов и Николай Недялков.

Държавната фирма обикновено печели конкурсите за компютърна обработка на изборните резултати. За вота на 12 май тя беше единствената, подала оферта за поръчката – на стойност 1,7 млн. лв. Прави впечатление отстраняването на бившия директор на "Информационно обслужване" проф. Константинов, който подаде оставка от поста през март след изказването, че "ако алтернативата за управление на България е нова Тройна коалиция, той би направил всичко възможно това да не стане". Макар че разкритикува изказването на Константинов, служебният премиер Марин Райков не го освободи от поста - напротив, покани го да участва в създадения тогава Изборен борд.