С 2% се увеличават вноските за допълнителното здравно осигуряване от септември. За това предупредиха шефове на фондове пред стандарт. Здравните вноски в частните компании се наричат премии. Причината за увеличението им е превръщането на здравноосигурителните дружества в застрахователни. Периодът за прелицензирането им изтича след броени дни - на 7 август. Досега фондовете, където хората внасяха по свое желание допълнително пари за лечение, бяха освободени от данъка от 2% върху премиите. С превръщането им в застрахователни компании обаче те автоматично ще трябва да го плащат. От него са освободени само застраховките живот, женитба и др.
Затова се налага да се увеличи и размерът на премиите на клиентите. "Бившият финансов министър Симеон Дянков бе заявил, че ще ни освободи от този налог, но от Министерството на финансите сега няма официално тълкуване въпреки настояването ни", коментира директор на една от компаниите. Той допълни, че негови колеги вече са разпратили анекси с новия размер на премиите до клиентите си. 19 са дружествата за допълнително здравно осигуряване у нас. Техните клиенти са около 4% от всички осигурени или около 200 000. До средата на годината в Комисията по финансов надзор молба за лиценз за застрахователи бяха подали 12. От тях 8 искат да получат лиценз за застраховане. Други четири пък вече имат нов лиценз. Става дума за "България Здраве", "Фи Хелт", "Съгласие" и "Токуда Здравно Застраховане".
Три от останалите 12 са поискали да се влеят в съществуващи застрахователни компании, а една да се прекрати дейността й. Същото най-вероятно очаква и останалите 7 дружества, ако междувременно не са подали документи за прелицензиране. Намаляването на броя на здравните фондове бе очаквано, тъй като се повишиха изискванията към тях. Като здравноосигурителни дружества те трябваше да имат капитал до 2 млн. лв. Сега минималното изискване е за 4,6 млн. лв. За миналата година приходите от премиите на клиентите им - 190 000 души, бяха 45 млн. лв. Плащанията за пациенти възлизаха на 27 млн. лв., отделно обаче дружествата имат и други разходи. За първи път те завършиха 2012 г. с положителен финансов резултат - 796 хил. лв. За 2011 г. пък бяха на загуба с 515 млн. лв.