В българското земеделие, царевицата извоюва имидж на култура, която могат да произвеждат успешно само много добрите и упорити земеделци! Причина за това е, че и най-малките корекции приложени в технологията могат да доведат до сериозна разлика в добивите, затова и царевицата е запазена марка на добре печелившите в този отрасъл. През последните години увеличените средни добиви от царевица бяха резултат на редица нововъведения в технологията. Такива бяха различната основна обработка, която от дълбока оран се промени на продълбочаване, с което успешните производители решиха проблема с просушаването на почвата и започнаха да реализират добри добиви, дори в относително неблагоприятни години. Използването на подходящи торови норми + балансиран подход при прилагането им също оказа съществено влияние върху по-добрите резултати. Следващата крачка към рентабилно царевично производство беше направена с избора на по-адаптивни към почвената температура , атмосферната влажност и температура хибриди. Не без значение е и увеличената гъстота, като някои хибриди реализират най-добри добиви при гъстота от около 7000 бр/дка реколтирани растения. Един от най-важните елементи е извеждането на борбата с плевелите, като досега се прилагаше следната технология  за справяне с този проблем – третиране с почвен хербицид и в последствие в зависимост от заплевеляването корекция с вегетационен хербицид. Производителите, които залагаха на тази стратегия бяха доста успешни - при благоприятни години реализираха най-високи резултати, защото царевицата не усещаше конкуренцията на плевелите в ранна възраст и можеше да заложи добър потенциал. Разбира се, добрият производител винаги, когато е прилагал почвен хербицид е бил изправен пред въпроса дали не хаби усилията си напразно, защото ако няма дъжд и добри условия, или има неподходящо заплевеляване ще се наложи  да коригира с вегетационен хербицид. Тези обаче, които през последните години  заложиха на Мерлин Флекс®  установиха, че при този почвен хербицид усилията не са напразни. Дори при неблагоприятни за действието на един почвен хербицид условия, да се наложи корекция, при по-късната вълна от плевели Мерлин Флекс® се задейства и обезпечава безпроблемното развитие на царевицата, като не се замисляме дали можем да приложим един или друг вегетационен хербицид. Особено, когато царевицата е напреднала и е много чувствителна към по-голямата част от вегетационните хербициди. През 2014г. фирма Байер предлага нов метод за повишаване на добивите, който е свързан с Аденго® – изключително селективен хербицид в царевица, който може успешно да се прилага, както почвено, така и ранно вегетационно. Голямото предимство на Аденго® е неговото ранно вегетационно приложение, защото много категорично контролира наскоро поникналите едногодишни широколистни (до 2-ри същински лист) и едногодишни житни плевели (до 2-ри лист). Това приложение е много удачно, понеже от него получаваме, както вегетационното действие срещу първата вълна от ранно поникнали плевели, така и впоследствие при наличие на дъжд се задейства реактивиращият механизъм на продукта. Правилната стратегия за получаване на високи добиви е прилагането на Мерлин Флекс® на по-голямата част от полето, като на останалата част може да се направи ранно вегетационното приложение с Аденго®. Причината да не се препоръчва Аденго® за цялата площ е, че момента за най-ефективно вегетационно  действие е в рамките на няколко дни, а понякога през тези дни не можем да влезем на полето,  ето защо е важно и при борбата с плевели да заложим на балансирания подход , но балансиран подход с най -добрите предложения!