Бъдещи съвместни проекти и инициативи между Община Русе и Русенската Света митрополия обсъдиха на среща днес кметът Пламен Стоилов и Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум.
Г-н Стоилов поздрави новият митрополит по повод интронизацията му и подчерта, че очакванията на миряните към него са големи. Той увери главата на Русенската митрополия, че екипът му уважава дълбоко християнските ценности и засвидетелства готовността на Община Русе да съдейства за връщането на хората в храмовете и към вярата. „Надявам се, във Ваше лице, да намерим партньор и за възстановяването на храмовете в региона, повечето от които са в тежко състояние“, допълни г-н Стоилов.
Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум потърси съдействието на г-н Стоилов за активизиране  социалната роля и популяризиране дейността на църквата. Кметът сподели готовност месечните програми за богослуженията да бъдат оповестявани със съдействието на Радио Русе, както и да бъдат публикувани на официалния сайт на институцията.
„Що се отнася до социалните проекти, ние вече направихме много в тази посока“, каза още г-н Стоилов. Той запозна новия митрополит с разширяването дейността на социалния патронаж, отварянето на кухня за социално слаби, както и на Приют за бездомни.
Главата на Русенската Света митрополия изказа своите адмирации към реализираните от Община Русе социални проекти и сподели готовност митрополията да се включи в подобни инициативи. Що се отнася до довършването на храма „Всех Святих“, Н.В.Пр. Русенският митрополит Наум заяви, че ще потърси начини да съдейства за набирането на необходимите за целта средства. През следващата седмица кметът Стоилов и новият митрополит ще се срещнат отново за да разгледат в детайли свършеното до момента по възстановяването на църквата и необходимите следващи действия в тази посока.