Европейският парламент одобри обновената директива на ЕС за тютюневите изделия. Новият закон ще засили правилата относно производството и продажбата им в рамките на Европейския съюз. Ето какво точно ще се промени след влизането в сила на преработената директива.
Както се вижда на снимката, бъдещите опаковки ще включват задължителни изображения и текстови предупреждения за здравето, които трябва да заемат 65% от предната и задната част на цигарените кутии. 50% от площта на пакетите с тютюн също ще бъде покрита с предупреждения за здравето ("Пушенето убива - откажи се сега", "Тютюневият дим съдържа над 70 вещества, предизвикващи рак").
Размерите на предупрежденията за здравето ще гарантират тяхната видимост, а цигарените кутии тип "червило", които са насочени предимно към дамите, ще бъдат забранени. По новите изисквания всички кутии трябва да са с форма на правоъгълен паралелепипед и всяка опаковка да съдържа минимум 20 цигари.
Няма да се разрешава по опаковките да има рекламни или подвеждащи надписи. Това включва, например, изрази за начина на живот, описание на вкуса или аромата на цигарите или надписа "без добавки". Ще бъдат забранени също и описанията на промоции, специални оферти или пропагандиране, че даден продукт е по-малко вреден от друг.
Подобни правила ще се прилагат по отношение на опаковките с тютюн за ръчно свиване на цигари. Върху тях също ще трябва да има предупреждения за здравето, както и допълнителни текстови предупреждения. Всеки пакет ще съдържа най-малко 30 грама тютюн.
Ароматите в цигарите и в тютюна за ръчно свиване на цигари не трябва да се използват в количества, които придават на продукта разграничим ("характеризиращ") аромат, различен от тютюна. Директивата забранява цигари и тютюн с какъвто и да било характеризиращ вкус, като ментол например.
Други тютюневи изделия като пури, пурети и бездимни продукти са освободени от забраната за ароматизиране. Но това освобождаване ще бъде премахнато, ако обстоятелствата съществено се променят (по отношение на обема на продажбите и равнищата на разпространение сред младите хора).
Производителите задължително ще трябва да представят съставките на всички тютюневи изделия чрез стандартизиран електронен формат. Държавите-членки на ЕС имат право да изискват от производителите да извършват по-нататъшни проучвания за ефекта на всяка от съставките върху здравето.
Относно електронните цигари ще бъдат въведени единствено правила, с които да се гарантира безопасността и качеството на продукта.
Кога ще се прилагат новите правила?
Новата директива трябва да влезе в сила през май 2014 година. Държавите-членки ще имат 2 години, за да приведат националното си законодателство в съответствие с нея. 
Какво се прави за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия?
Новата директива включва строги мерки срещу незаконната търговия с тютюневи изделия, за да се гарантира, че само продукти, които отговарят на изискванията на директивата, се продават в ЕС. В целия Европейски съюз ще се въведе система за засичане и проследяване на законната мрежа за доставки. Така ще се помогне на властите и потребителите да откриват незаконни продукти.
Какви са очакваните здравни и икономически ползи от новите правила?
Преразглеждането на директивата се очаква да доведе до спад от 2% в потреблението на тютюн за период от 5 години. Това е приблизително равно на 2,4 милиона по-малко пушачи в ЕС.  
Населението ще се възползва от подобряване на общественото здраве, както и от по-дълъг здравословен живот. Здравето е ценност само по себе си, а доброто здраве на обществото като цяло е основен фактор за икономически растеж. Изчислено е, че намаляването на потреблението на тютюн ще доведе до спестяване на разходите за здравеопазване в размер на 506 милиона евро годишно.
Една от най-убедителни причини за засилване на тези правила е отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на хората. Тютюнопушенето е причина за около 700 000 предотвратими смъртни случаи в ЕС всяка година. Голяма част от пушачите (70%) започват да пушат преди 18-тия си рожден ден, а 94% от тях - преди 25-годишна възраст.
Новата директива има за цел да направи тютюневите изделия по-малко привлекателни за младите хора.