25 на сто от събраните такси от билети за любителски риболов да отиват за зарибяване на водни обекти в страната, предлага работната група в ИАРА, която подготвя предложенията за промени в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), съобщиха от ИАРА.

Предложението е обсъдено с голяма част от риболовците, браншовите организации в сектора и партньори на ИАРА, заяви зам.-директорът на агенцията пи рибарство и аквакултури Маргарита Петкова. Тя допълни, че дори има идея за създаване на Национален фонд, който да разпределя средствата за зарибяване. Така ще се осмисли таксуването на любителския риболов и най-вече ще възпитаме в риболовците грижа към опазване на биоразнообразието и защита на природата, каза още Петкова.

През последните години държавата не е отделяла средства за зарибяване, още повече, че такова изискване няма в сега действащия закон, отбелязаха участниците в работната група. "Трябва да отбележим, че зарибявания по водоемите в страната се извършват от ловно-рибарски сдружения, клубове по спортен риболов и любители риболовци на които дължим много", заяви Маргарита Петкова. "Нашата задача е да увеличим любителите риболовци, защото те до известна степен се явяват наши партньори и по отношение на контрола на много места", каза още тя.

Работната група е обсъдила и идеята за по-стриктен и надежден контрол при издаването и отчитането на риболовните билети, тъй като има случаи на фалшиви риболовни билети. Във връзка с промените в Закона предстоят срещи и на работните групи за стопанския риболов и аквакултурите. Предложенията за промени в Закона за рибарството и аквакултурите ще са готови след като бъде окончателно гласуван в ЕК регламента за новия фонд за Морско дело и рибарство.