Началните учителски заплати на преподавателите до 35-годишна възраст ще се увеличат с между 30 и 50 лева от 1 юли тази година.
Това обяви просветният министър Анелия Клисарова на среща-дискусия с учители от Фондация „Заедно в час".„Заплатите ще се увеличат със сигурност, разчетите ги имаме", увери тя.
Друга идея, която министърът представи, е 50% от училищата до края на годината да имат безжичен интернет, тъй като в момента 25%.
Създадена е работна група към МОН, която да направи разчети и анализи коя част от документацията в училищата може да отпадне и коя може да не се събира всеки ден, тъй като с този проблем ежедневно се сблъскват всички учители, особено младите.
За да се опрости езикът в учебниците и да стане по-разбираем за учениците, министър Клисарова предлага те да бъдат списвани от учители. Участие в процеса трябва да вземат и преподаватели от училищата в малките населени места, както и училищата, които са различни по вид.
Друга широко разисквана тема беше учителската професия да стане регулирана. Университетите трябва да имат единни стандарти за качествата и уменията на завършващите педагогика и програмите да бъдат стандартизирани, така че след края на образованието си бъдещите преподаватели да отговарят на определени качествени изисквания.
"Качествено образование може да има във всяко училище. Вие сте пионерите в тази система", обърна се министър Клисарова към събеседниците си.