Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише Спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация.
Проектът е изготвен в резултат на постигнатите договорености по време на съвместното заседание на правителствата на двете страни, състояло се през ноември м. г. под ръководството на премиерите Пламен Орешарски и Виктор Понта.
Действащата между България и Румъния Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото е подписана през 1994 г. в условията на различни икономически отношения и правна регламентация в областта на данъците. Това я прави неефективен инструмент за разрешаване на случаи в областта на международното двойно данъчно облагане и не създава достатъчно стимули за двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между двете държави.
Проектът на новия документ предлага цялостна система за разпределение на данъчното облагане, която ще допринесе за хармоничното развитие на двустранните отношения. Той съответства на съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в Модела на данъчна спогодба на ОИСР.
Ефективното прилагане на спогодбата ще стимулира сътрудничеството и инвестициите и ще задълбочи партньорството между България и Румъния.