България ще организира ново шестседмично обучение на специалисти в сферата на гражданската защита, реакцията при бедствия и пожарната безопасност от силите за сигурност на Косово. За целта правителството отпусна допълнителни 62 000 лв. по бюджета на МВР.
Първото обучение за повишаване на теоретичните знания и практическите умения на косовските специалисти беше проведено успешно през 2013 г.
Включването на страната ни в процеса на подготовка и изграждане на национален капацитет за справяне с последиците от бедствия, които засягат населението на Косово, е израз на последователната политика на България в подкрепа на държавите от Западните Балкани. По този начин страната ни се присъединява и към усилията на партньорите от Европейския съюз и НАТО за повишаване на стабилността в региона.