Числата от 61-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 39,18,10,41,24,21.
II теглене: 24,17,35,1,43,41.

---------------------

6 от 42
I теглене: 40,24,37,28,39,33.

---------------------

5 от 35
I теглене: 6,15,24,11,23.
II теглене: 28,3,23,30,13.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 1, 6, 2.
Печеливши числа: 6, 6, 5.