Народното събрание прие актуализацията на държавния бюджет на второ четене.

Радвам се, че актуализацията на бюджета беше повод парламентът отново да е парламент, заяви от трибуната финансовият министър Петър Чобанов след гласуването.

В рамките на дебатите по закона за държавния бюджет бяха разсеяни редица митове и спекулации по отношение на актуализацията, каза Чобанов и изреди: Първи мит, актуализацията на бюджета се прави по начин, който застрашава фискалната дисциплина. Ясно беше доказано в редица изказвания от тази трибуна, че всъщност е малко пресилено да говорим за истинска фискална дисциплина в последните години, тъй като не е фискална дисциплина неплащането навреме на бизнеса, натрупването на сериозни просрочия по ДДС и плащането на лихви от страна на държавата по тях.

Само за миналата година тези лихви са в размер на 25 милиона лева, съизмерими със социалния пакет на правителството, заяви Петър Чобанов. Прехвърлянето на разходи за следващи години – не е фискална дисциплина, не е така и недофинансирането на важни бюджетни сфери или провеждането на проциклична фискална политика, която пречи на растежа. Не е фискална политика и да се спрат плащанията към Световната банка през 2012 година, каза Чобанов. Втори мит: Няма нужда от актуализация на приходите или срамежливо признаване, че все пак има нужда от актуализация на приходите, продължи финансовият министър.

Друг мит, който беше опроверган в процеса на актуализация: ГЕРБ са за по-ефективни разходи, отчете Чобанов и заяви: За съжаление, в нито едно от техните изказвания как те са за това. Нямаше нито едно предложение за намаление на разходите или за оптимизиране на разходите. Единственото предложение в тази посока беше за вноската в Европейския съюз, като анализи към момента показват, че чрез тази вноска няма как да регистрираме спестявания, заяви министърът.

Мит е, че новото министерство на инвестиционното проектиране раздува щата. Мит е, че с актуализацията на бюджета не се разкриват работни места. Работни места не се разкриват от правителството, те се откриват от бизнеса, като се разплатим с него, заяви Чобанов. Следващ мит е, че актуализацията не дава нищо социално. Естествено, че дава. 40 млн. лв. са определени за Министерството на труда и социалната политика. Други 40 млн. лв. за увеличаване на квотата за ваучери. Предстои и дискусия за увеличаване на минималната работна заплата. Надяваме се и правим всичко възможно да дадем и коледни надбавки на пенсионерите, уточни министърът.

Ние за разлика от ГЕРБ не делим фирмите на ваши и наши, заяви Чобанов по повод твърдение, че с актуализацията държавата ще се разплати на фирми, близки до БСП. Актуализацията се прави, за да се покрият задължения към бизнеса, които са генерирани по време на управлението на ГЕРБ. Този 1 млрд. лева няма да бъде откраднат, това е израз да поддържаме нормално ниво на фискалния резерв, продължи той. Поредният разсеян мит е, че нищо не правим за общините – те също са предвидени по отношение на задължения, възникнали от делегирани дейности на държавата.

Чобанов се обърна и към държавния глава Росен Плевнелиев. Надявам се г-н президентът да позволи бюджетния процес в държавата да продължава гладко и по нормален начин, каза министърът.

Актуализацията ни позволява да прекратим политиката, която произволно реже разходи и генерира просрочени задължения. Дава възможност за коректно отношение към бизнеса, за намаляване на административния натиск. Дава възможност за удовлетворяване на разходи. Дава възможност за преодоляване на липсата на резерви за преодоляване на разходи и дълг.

Актуализацията дава възможност за растеж и напредък, заключи финансовият министър Петър Чобанов.

С актуализацията на бюджета депутатите гласуваха възможност правителството да поеме външен дълг в размер до 1 млрд. лева. В приходната част на бюджета е записано, че общите приходи са в размер на 18 196 217 500 лв. Разходите са в размер на 19 492 248 100 лв. От тях 8 485 005 100 лв. са разходите, трансферите са 10 099 028 100 лв., вноската в общия бюджет на ЕС е 908 214 800 лв. Актуализацията на бюджета влиза в сила три дни след обнародването в Държавен вестник.