Допуснати са грешки в системите за управление и контрол на проектите на общините, част от които са от Оперативна програма "Околна среда". Допуснати са по-специално пропуски в провеждането на обществените поръчки. Това спря възстановяването на плащанията от Еврокомисията. Нашата цел е да възстановим тези плащания с минимална щета за получателите на програмата.

С тези думи министърът на околната среда и водите Искра Михайлова обобщи ситуацията около наложените финансови корекции на редица общини, което доведе до недоволство и притеснения за фалити на отделни общини, както и оплаквания директно към Брюксел, предаде репортер на БГНЕС.

Ръководството на МОСВ проведе среща с Управителния съвет на Националното сдружение на общините и с отделни кметове, които не са доволни от наложените им финансови корекции.

"Ситуацията е критична", призна Михайлова след срещата, която по думите и не е била никак лека. "Искам да изкажа благодарност към всички за отговорността, с която се отнасят не само към отделните проекти на своите общини, а към цялата оперативна програма", коментира Михайлова.

Министърът резюмира накратко защо е стигнало до финансови корекции. Те са наложени след писмо от Европейската комисия, в което комисията подчертава, че спира възстановяването на средствата и изисква бъде извършена повторна проверка на договорите по пет критерия. В изпълнения на указанията на ЕК управляващият орган на програмата извършва повторната проверка на всички оперативни поръчки, като преглежда общо 239 договора на 87 общини, сключени в периода от 2010 до 2013 година.

Най-голям обем от договори са сключени в началото на 2013 година, уточни Искра Михайлова. Общата стойност на договорите в обхвата на проверката е 556 437 382 лева, а общата стойност на корекциите е около 180 млн. лева. "На база на проверката общините са информирани за корекциите, а одитният орган на Европейския съюз ще бъде информиран, за да изготви той своя доклад към Европейската комисия. На база на техния доклад пък ще се водят преговори за възстановяването на плащанията, като крайния срок за отговор от страна на ЕК е на 27 май", посочи министър Михайлова.

Основните слабости се отнасят до незаконосъобразно смесване на критерии, ограничителни изисквания за регистрация, неравно третиране на участници, незаконосъобразно удължаване на срокове и други.

По време на срещата МОСВ и УС на Националното сдружение на общините са постигнали договорка министерството да изпрати допълнителни писма с подробна информация за наложените корекции. Те от своя страна ще имат право да изпратят своето становище за размерна на корекциите, което при първите писма им е било отнето.

"Има група общини, които имат пълното основание да считат, че тъй като са преминали през различни фази на проверка от компетентните органи, биха могли да претендират за отмяна или намаляване на наложената корекция", призна Искра Михайлова.

Министърът подчерта, че с финансови корекции не са само общините. С корекции са и структури на МОСВ, които са бенефициенти по програмата. С корекции са природните паркове, регионалните структури на МОСВ и самата оперативна програма, посочи Михайлова. "Проблемът е на системите за управление и контрол на обществените поръчки и искам да подчертая, че с промените в ЗОП от 2011 година предварителният контрол на поръчките отпадна като задължение на управляващите органи и беше прехвърлен към Агенцията за обществени поръчки", посочи тя.

Михайлова даде да се разбере, че налагането на подобни корекции не е изключение в рамките на Европейския съюз. Управляващият орган обаче е склонен да премахне или намали корекциите, ако общините докажат своята правотата, категорична бе тя.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова призна, че общините не искат липса на контрол и са съгласи провинилите се общини да понесат своята вина. Те обаче ще се борят онези общини, които са преминали през многократни проверки от всички органи да не сдобиват с подобни тежки корекции, които на места надхвърлят бюджета на цялата община.

"Целта е да излезем с обща реакция и да отрегулираме взаимоотношения си, да намалим до колкото е възможно корекциите и същевременно да докажем пред Европейската комисия, че сме подобрили системите", подчерта Искра Михайлова. Целта е проектите да бъдат довършени, като се работи заедно с общините и с Министерство на финансите да се намерят механизми, по които общините да бъдат подкрепени в техните задължения.