Експерти към Дирекция „Авторско право и сродните му права” при Министерство на културата (МК) провериха миналата седмица магазин за компютърна и офис техника в София.
Установена и пресечена е сделка за продажба на нов компютър с предварително инсталирани върху софтуерни продукти на компании членове на Би Ес Ей (BSA).
От фирмата не са предоставили документи, удостоверяващи легалността на програмите. В тази връзка е образувана административнонаказателна преписка, а клиентският компютър е иззета като доказателство, съобщиха от Би Ес Ей.
В същото помещение, използвано и за интернет зала, са открити и проверени още 2 офисни компютъра и 5 машини в работен режим, като за инсталирания върху тях софтуер са представени необходимите по закон документи, уточняват проверяващите.
През месец май 2013 г. за първи път от много години насам страната ни отново беше включена в „Списъка за наблюдение” към „Списък 301” на Търговския Представител на САЩ. В началото на февруари т.г. беше публикуван Докладът на Международния алианс за интелектуална собственост (IIPA), съдържащ препоръка България да остане в „Списъка за наблюдение” за 2014 г.
В края на този месец се очаква Търговският Представител на САЩ да анонсира окончателното си решение относно позиционирането на страната ни в „Списък 301”.