Дъждовете през последните дни, снеготопенето в горния участък на реката и прииждането на притоците покачиха нивото на Дунав, съобщават от пункта за измерването му при село Ново село. Тази сутрин в началото на реката в българския участък е измерен воден стълб от 430 см, със 102 см повече от предишния ден. Само преди 5 дни – на 17 април при Ново село са измерени 215 см.

Със 78 см за денонощие се е повишило нивото на реката при Видин до 482 см. При Лом покачването е с 39 см и е 445 см.
Нормално е реката да вдига нивото си през април и май. През 2006 година на 22 април са измерени най-високите и нива през последните 100 години. При Лом са регистрирани рекордните 985 см.

Воден стълб до 5 м не представлява опасност за населението. След това обаче започва наблюдение на реката и обявяване на режим за действия при високи пролетни води.