Финансови корекции в размер 129 милиона лева заради новооткрити нарушения при обществени поръчки по проекти са наложени на близо 50 общини от управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда".
Последствията ще бъдат повече от катастрофални, предупреди от ефира на БНР заместник-изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Емил Савов. Според него има риск проектите да не бъдат изпълнени поради финансова невъзможност да се запълни недостигът, който се изземва като корекция. Това застрашава както програмата, като цяло, така и желанието на общините въобще да кандидатстват при тази липса на правила през следващия програмен период. Виждаме крайно необосновано решение на управляващи орган, който в опита си да изчисти своя имидж, прехвърля по най-недалновиден начин проблема там, където той не съществува, каза той.
Емил Савов обясни, че още през ноември са получили уверение от министъра на околната среда, че ще получат списък с общините, в които има проблеми, но диалог оттогава няма. Общините са били сюрпризирани с писма през миналата седмица.
Една от общините, на които се налага финансова корекция, е Стралджа. Кметът Митко Андонов каза, че преди великденските празници са получили писмо с едно изречение, в което от управляващият орган по програма "Околна среда" информира, че е наложена корекция за проект, изпълнен преди 2 години.
Това е техническа помощ за проектиране на канализация и водопровод на село Зимница. Той е изпълнен, проверяван и разплатен. Сега получавам 25%, което представлява 77 хиляди лева корекция, каза той.
Правилата на ЕС позволяват управляващият орган да налага корекции 5 години след изпълнението на даден проект. Но начинът, по който това става, без възможност да се реагира, това е повече от безпрецедентно, коментира Емил Савов.
Той съобщи, че за утре е насрочена среща между представители на НСОРБ и министър Искра Михайлова: Категорично ще възразим по избрания подход, който е направен, без да се съгласува и да се измери неговото влияние и финансово отражение. В крайна сметка ще се окажем в безумната ситуация да има един финансов ресурс, който, за да не го загубим, трябва да бръкнем в местните данъци и такси, за да покрием корекциите. За голяма част от общините това ще е невъзможно. Ако резултатът не се преосмисли, ще се стигне до финансова несъстоятелност на тези общини.